കോവിഡ്-19: പ്രതിദിന വിലയിരുത്തല്‍- ഏപ്രില്‍ 1

ഏപ്രില്‍ 1 , രാത്രി 7.30 വരെ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ ആകെ ബാധിച്ചവര്‍ 8,87,977 മരണം 44,200 രോഗവിമുക്തരായവര്‍ 185,196 [su_note note_color="#fffa67" text_color="#000000" radius="5"]Last updated : 2020 ഏപ്രില്‍ 1 രാത്രി...

Close