ജ്യോതിര്‍ജീവശാസ്ത്രം ഭാഗം 3 – ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പ് വിഷമകരമായ പരിസ്ഥിതിയില്‍

ചിണ്ടൻകുട്ടി ജീവന്റെ നിലനില്‍പ് വിഷമകരമായ പരിസ്ഥിതിയില്‍ നിരന്തരം മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ജീവന്‍. ഈ പ്രക്രിയയില്‍ നിരവധി തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകള്‍ ജീവനെ നിലനിര്‍ത്താനും അതിജീവിക്കാനും പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ജ്യോതിര്‍ജീവശാസ്ത്രം – ഭാഗം 2

ചിണ്ടന്‍ കുട്ടി പ്രകാശസംശ്ലേഷണം പ്രകാശസംശ്ലേഷണം (Photosynthesis) എന്ന സങ്കീര്‍ണമായ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ജീവശ്ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ സസ്യജാലങ്ങള്‍ ഊര്‍ജസംഭരണികളായ കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിച്ച് അതിന്റെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ജ്യോതിര്‍ജീവശാസ്ത്രം – ഭാഗം 1

ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം, പരിണാമം, പിന്നെ അവസാനമായി അതിന്റെ ഭാഗധേയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ബഹുവിജ്ഞാന ശാഖാ രീതി ആണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ഈ പഠന മേഖലയെ ശാസ്ത്രലോകം ജ്യോതിര്‍ ജീവശാസ്ത്രം (Astrobiology) എന്ന പേരിട്ടു വിളിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക