2021 ലെ വൈദ്യശാസ്‌ത്ര നൊബേല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

2021-ലെ ജീവശാസ്ത്ര/ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബെൽ പുരസ്കാരം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡേവിഡ് ജൂലിയസ് (David Julius), ആർഡെം പറ്റാപുട്യൻ (Ardem Patapoutian) എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ചു. താപനില, സ്പർശനം എന്നിവ  മനസ്സിലാക്കാൻ തലച്ചോറിനെ സഹായിക്കുന്ന റിസെപ്റ്ററുകളെ കണ്ടെത്തിയതിനാണ് ഇരുവരും സമ്മാനം പങ്കുവെക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

2020 ലെ ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം റോജർ പെൻറോസ് , റെയ്ൻ ഹാർഡ് ഗെൻസെൽ , ആന്ദ്രിയ ഘെസ് എന്നിവർക്ക്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഫിസിക്‌സ്‌ നൊബേൽ സമ്മാനം 2019

ഇത്തവണ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ ഗവേഷണത്തിനും കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമാണ് പുരസ്കാരം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക