നരേന്ദ്ര ധാബോൽക്കർ-ആനന്ദ്‌ പട്‌വർധന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആദ്യഭാഗം

പ്രശസ്‌ത സംവിധായകൻ ആനന്ദ്‌ പട്‌വർധന്റെ “റീസൺ’എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ ആദ്യഭാഗം. നരേന്ദ്ര ധാബോൽക്കറുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും വിഷയമാകുന്നു. മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററി കാണാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ആഗസ്റ്റ് 20 – ശാസ്ത്രാവബോധ ദിനം – സയൻസെഴുത്തിൽ കണ്ണിചേരാം

ഓഗസ്റ്റ് 20നു All India People’s Science Network (AIPSN) Scientific Temper ശാസ്ത്രാവബോധ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ധാബോൽക്കർ ദിനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കർ അവാർഡ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്

ഡോ.നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കറിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിന് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക