ജെയിംസ് റാന്‍ഡി അന്തരിച്ചു.

പാരാസൈക്കോളജി പോലുള്ള അശാസ്ത്രീയ അവകാശവാദങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും കപടശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ജീവിതസപര്യയായി കൊണ്ടുനടന്ന ജെയിംസ് റാന്‍ഡി അന്തരിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക