ജനങ്ങളോട് കഴിവതും പൊതുവിടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതെന്ത്കൊണ്ട് ?

കോവിഡ്-19 വൈറസ് പരക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരെന്തിനാണ് പൊതുയോഗങ്ങൾ വിലക്കുകയും, ജനങ്ങളോട് കഴിവതും പൊതുവിടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മൂന്നാം വാരത്തിലെ കൊറോണ

നമ്മൾ, യൂറോപ്പിനേക്കാളും അമേരിക്കയേക്കാളും ഇറാനേക്കാളും ആശങ്കയോടെ, അൽപ്പം ഭീതിയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണ്. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കൊറോണ – കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്

നാം ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് തന്നെയാണ്. കോവിഡ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയവരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിലേയ്ക്ക് രോഗം പടരുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ? നമ്മുടെ ശക്തമായ ആരോഗ്യ-ജനകീയ ശൃംഖലകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വരുവാൻ പോകുന്ന വിപത്തിനെ തടയുവാൻ ആസൂത്രിത പ്രതിരോധ നടപടികൾ കൈകൊള്ളേണ്ടതില്ലേ ? ഡോ. ടി.എസ്. അനീഷ് സംസാരിക്കുന്നു…

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക