ഉരുൾപൊട്ടിയിടത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം

ഉരുൾപൊട്ടിയിടത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് മുരളി തുമ്മാരുകുടി എഴുതുന്നു…

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കേരളത്തിന്റെ ഭൂഘടനയും ഉരുള്‍പൊട്ടലും

വയനാടും നിലമ്പൂരും ഉണ്ടാക്കിയ നടുക്കം ചെറുതല്ല. ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യ പ്രവൃത്തികൾക്കുകൂടി പങ്കുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക