ലൂക്ക ഓൺലൈൻ സയൻസ് കലണ്ടർ 2022 – സ്വന്തമാക്കാം

ലൂക്ക പുതുവർഷ സമ്മാനമായി തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രകലണ്ടറിന്റെ ഓൺലൈൻ പതിപ്പ് 

Celebrating Women in Science എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി  തയ്യാറാക്കിയ ഛായാചിത്രങ്ങളും, പ്രധാന ദിനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളും വിഡിയോകളും കലണ്ടറിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഓൺലൈൻ കലണ്ടർ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


 

MonthWeekDay
January 2022
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 27, 2021 December 28, 2021 December 29, 2021 December 30, 2021 December 31, 2021 January 1, 2022

All day: ആദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രനക്ഷത്രം

All day: സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്

January 2, 2022

All day: ഐസക് അസിമോവിന്റെ ജന്മദിനം

January 3, 2022

All day: വില്യം മോർഗന്റെ ജനനം

January 4, 2022

All day: ലൂയി ബ്രയിലി - ജന്മദിനം

January 5, 2022 January 6, 2022 January 7, 2022 January 8, 2022

All day: ഗലീലിയോ ഗലീലി ചരമവാര്‍ഷികദിനം

January 9, 2022
January 10, 2022 January 11, 2022 January 12, 2022 January 13, 2022 January 14, 2022 January 15, 2022

All day: സോഫിയ കൊവലെവ്സ്കായ (Sofya Kovalevskaya) ജന്മദിനം

January 16, 2022
January 17, 2022

All day: ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായും ഒരു ദിനം

January 18, 2022 January 19, 2022 January 20, 2022 January 21, 2022 January 22, 2022 January 23, 2022
January 24, 2022 January 25, 2022 January 26, 2022 January 27, 2022 January 28, 2022 January 29, 2022 January 30, 2022
January 31, 2022 February 1, 2022 February 2, 2022

All day: ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം

February 3, 2022 February 4, 2022 February 5, 2022 February 6, 2022

2 thoughts on “ലൂക്ക ഓൺലൈൻ സയൻസ് കലണ്ടർ 2022 – സ്വന്തമാക്കാം

Leave a Reply