ഗണിതത്തിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം

ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന വാർത്താ രീതികൾ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, പ്രവചനങ്ങൾ, അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ, അപകടസാധ്യതകൾ, പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ, എല്ലാത്തരം രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. നമ്മിൽ മിക്കവരും അത്തരം കണക്കുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും, ഉത്തരം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അവ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കാറില്ല.

വ്യക്തമായ ചിന്തയിലേക്കുള്ള ബുദ്ധിപരവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് Numb and Number. സംഖ്യകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഈ ലളിതമായ ഗൈഡിൽ, വില്യം ഹാർട്ട്സ്റ്റൺ വ്യക്തതയോടും നർമ്മത്തോടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മിലേക്ക് തിരിയുന്ന കണക്കുകൾ മുഴുവൻ കഥയും പറയാത്തത് എന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതുവായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രപദങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, ദൈനംദിന ഗണിതശാസ്ത്രപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു, ഒപ്പം നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൈൻ ഫീൽഡിലുടെ ഒരു സുരക്ഷിത പാത  എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നു കാണിക്കുന്നു.

വില്യം ഹാർട്ട്സ്റ്റൺ
വില്യം ഹാർട്ട്സ്റ്റൺ

“ഓ, ഗണിതശാസ്ത്രം സ്കൂളിലെ എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വിഷയമായിരുന്നു’ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യശാലികളിൽ ഒരാളല്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ, വാർത്തകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ധനകാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിത്തീരും. ഈ പുസ്തക ത്തിന് ഇവയെക്കുറിച്ചും അതിലേറെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും, അത് മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. വായന പോലും ആസ്വാദ്യകരമാണ്. എന്നാണ് ബിബിസി സയൻസ് ഫോക്കസ് ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.


Numb and Number: How to avoid being mystified – by the Mathematics of modern life by William Hartston (2010), Publishers : Atlantic Books London. Price Rs. 599.00, പുസ്തകം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ : Modern book Centre,  Gandhari Amman Kovil Road, Pulmoodu,GPO, Trivandrum.695001, Mob : 9447811555

 

Leave a Reply