ജാഗ്രത! , ലേഡിബേഡാണ് ഞാൻ

ഷഡ്പദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കോക്സി നെല്ലി ഡെ ( Coccinellidae). കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ലേഡിബേഡുകൾ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇവർ. കടും ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലൊക്കെ ഇവയെ കാണാം. അടഞ്ഞ ചിറകുകളുടെ മീതെയാണ് പൊട്ടുകൾ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഇറുക്കി വിഷം കുത്തും തേളുകള്‍

‘ഋ‘ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഞണ്ടിനോടാണ് സാമ്യമെങ്കിലും താഴോട്ട് ഒരു നീളൻ വാലിട്ടാൽ തേളിന്റെ രൂപമായി. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ വെറുപ്പും അറപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോലമാണ് തേളിന്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മനുഷ്യമുഖ ചാഴികൾ

മനുഷ്യ മുഖക്കാരനായ – നാറ്റപ്രാണി – കവചപ്രാണി (Man-faced Stink Bug, Man-faced Shield Bug) എന്നിങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണിവിഭാഗത്തെ പരിയപ്പെടാം. ഇലകൾക്കു മുകളിൽ തലകീഴോട്ടാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പുറം ഭാഗത്തെ കൺപൊട്ടടയാളങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനുഷ്യമുഖത്തോട് നല്ല സാമ്യം തോന്നും.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പ്രണയം പടര്‍ത്തിയ പേനുകള്‍

നമ്മുടെ പേനുകളാണ് പ്രാണിലോകത്തിലെ (Insect) ഏറ്റവും കുഞ്ഞന്മാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേക ഇഷ്ടവും കൗതുകവും ഉള്ള പഠനമാതൃകയാണ്. രോഗവാഹകരായ പ്രാണികളെപറ്റിയും രോഗപ്പകർച്ചകളേപറ്റിയും പഠിക്കാനും തന്മാത്രാതല പ്രക്രിയകൾ പരിശോധിക്കാനും പേനിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പൊഴിഞ്ഞ് വീഴും മുപ്ലി വണ്ടുകള്‍

ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ തെക്കൻകേരളത്തിലെ മുപ്ലിയിലെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ഇത്തരം വ്യാപക വണ്ടു സാന്നിദ്ധ്യം ഗവേഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ചിതലു തന്നെയാണ് ഈയാംപാറ്റ

ഈയാംപ്പാറ്റയെന്നും മഴപ്പാറ്റയെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നവരുടെ വൻ സംഘങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുരുതുരാ പറന്നുയരുന്ന അത്ഭുതക്കാഴ്ചക്കാലം ആകാറായി – മഴ തുടങ്ങാറായി.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ചാണകവണ്ടും ആകാശഗംഗയും

പാടത്തും പറമ്പിലും കാട്ടിലും മേട്ടിലും മൃഗ വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിവരാണ്. രാത്രി യാത്രകൾക്ക് സ്ഥാന നിരണ്ണയത്തിനായി ആകാശഗംഗയുടെ ദൃശ്യ ചിത്ര സഹായം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏക ജീവിയാണെന്നതും അത്ഭുതകരമായ പുതിയ അറിവാണ്. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക