വലിയ പേക്കുയിൽ

കുയിൽ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ദേശാടകരായ മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് വലിയ പേക്കുയിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന പേക്കുയിലിനെക്കാളും (Common Hawk Cuckoo) ശരീര വലിപ്പം കൂടിയവർ ആണ് വലിയ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാട്ടു വാലുകുലുക്കി

ദേശാടകരും കാടുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വാലു കുലുക്കി പക്ഷിയാണ് കാട്ടു വാലുകുലുക്കി. ഒരു കുരുവിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഇവരുടെ തലയും പുറംഭാഗവും മങ്ങിയ തവിട്ടു നിറമാണ്. കറുത്ത

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കേരളത്തിലെ തത്തകളെ കുറിച്ചറിയാം

ലോകത്ത് 320 ഇനം തത്തകളുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ 5 ഇനം തത്തകളെയാണ് കാണാനാകുക… അവയെക്കുറിച്ചറിയാം ഭാഗം 1 ഭാഗം 2 പക്ഷിലൂക്ക – പക്ഷി നിരീക്ഷണ പുസ്തകം സ്വന്തമാക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നീലമേനി പാറ്റാപിടിയൻ

പാറ്റാപിടിയൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ദേശാടകരായ മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് നീലമേനി പാറ്റാപിടിയൻ. ദേഹമാകെ വെന്മയേറിയ പച്ച കലർന്ന നീല നിറമാണ്. കൊക്കിനും കണ്ണിനും കാലുകൾക്കും കറുത്ത നിറം ആണ്. കൊക്കിനും

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാട്ടു വാലുകുലുക്കി

ദേശാടകരും കാടുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വാലു കുലുക്കി പക്ഷിയാണ് കാട്ടു വാലുകുലുക്കി. ഒരു കുരുവിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഇവരുടെ തലയും പുറംഭാഗവും മങ്ങിയ തവിട്ടു നിറമാണ്. കറുത്ത

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക