അബ്ബാസ് കിയരോസ്തമി – സിനിമയുടെ പൂർണ്ണത

[author image=”http://luca.co.in/wp-content/uploads/2016/07/VijayakumarBlathoor.jpg” ]വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ[/author] ലോകസിനിമയുടെ ആചാര്യനായി കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന ഗൊദാർദ് ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്  “സിനിമ D.W. ഗ്രിഫിത്തിൽ ആരംഭിച്ച് കിയരോസ്തമിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു” എന്നായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്നും വെള്ളം: അത്ഭുതമായി നാനോദണ്ഡുകള്‍

[author image=”http://luca.co.in/wp-content/uploads/2016/07/sangeethac.jpg” ]സംഗീത ചേനംപുല്ലി[/author] ആന്‍റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ചരിത്രത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടര്‍ ഫ്ലെമിംഗ് പെനിസിലിന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിനിടെ തീര്‍ത്തും യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു. കണ്ടെത്തലുകളുടെ ചരിത്രം തിരഞ്ഞാല്‍ മൈക്രോവേവ് ഓവന്‍,

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലളിതക്കാക്ക

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ആനറാഞ്ചി പക്ഷിയുടെ ( Black drongo) ബന്ധുവും, രാജ്യത്തു തന്നെ സ്ഥിരം താമസിച്ചു പ്രജനനം നടത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടുപക്ഷിയാണ് ലളിതക്കാക്ക.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ചെറിയ മീൻകൊത്തി

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മീൻകൊത്തികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവരാണ് ചെറിയ മീൻകൊത്തി.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വലിയ പേക്കുയിൽ

കുയിൽ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ദേശാടകരായ മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് വലിയ പേക്കുയിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന പേക്കുയിലിനെക്കാളും (Common Hawk Cuckoo) ശരീര വലിപ്പം കൂടിയവർ ആണ് വലിയ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാട്ടു വാലുകുലുക്കി

ദേശാടകരും കാടുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വാലു കുലുക്കി പക്ഷിയാണ് കാട്ടു വാലുകുലുക്കി. ഒരു കുരുവിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഇവരുടെ തലയും പുറംഭാഗവും മങ്ങിയ തവിട്ടു നിറമാണ്. കറുത്ത

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നീലമേനി പാറ്റാപിടിയൻ

പാറ്റാപിടിയൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ദേശാടകരായ മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് നീലമേനി പാറ്റാപിടിയൻ. ദേഹമാകെ വെന്മയേറിയ പച്ച കലർന്ന നീല നിറമാണ്. കൊക്കിനും കണ്ണിനും കാലുകൾക്കും കറുത്ത നിറം ആണ്. കൊക്കിനും

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക