ബഹിരാകാശ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം

ടിം പീക്ക്(Tim Peake) എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ബഹിരാകാശസഞ്ചാരി എഴുതിയ Ask an Astronaut എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വായന.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പൂപ്പലുകളിലെ മന്ത്രവാദി

ദുർമന്ത്രവാദം കൊണ്ട് രാജകുമാരന്മാരെ സ്വന്തം വരുതിയിലാക്കി അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളെ മുത്തശ്ശികഥകളിൽ കേട്ടുകാണും. ജൈവലോകത്തുമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മന്ത്രവാദി.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലൗ കനാൽ ദുരന്തവും ചില പരിസ്ഥിതി ചിന്തകളും

അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാസമലിനീകരണ ദുരന്തവും, ആ ദുരന്തത്തിന് ഇരയാവുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ലൂയിസ് ഗിബ്സിന്റെ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർന്നുവന്ന വഴികൾ കാട്ടി തരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കുറുക്കനെ കണ്ടവരുണ്ടോ ?

കുറുക്കൻ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത് കുറുനരികളെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫോക്സാണ് കുറുക്കൻ, ജക്കാൾ കുറുനരിയും. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ. അതിനാൽ ഇതു രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ ഇനി മുതൽ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ശാസ്ത്രബോധവും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗവും

വിവരത്തേക്കാള്‍ പ്രധാനമാണ് ആ വിവരം ഉത്പാദിപ്പിച്ച  അല്ലെങ്കില്‍ ആ വിവരത്തിൽ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന വഴികൾ അഥവാ പ്രക്രിയ (process) എന്നത് പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സാമ്പത്തിക സർവ്വേ 2019-20: സംഗ്രഹവും വിലയിരുത്തലും

ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ ആയ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനവും ഈ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ കാണാനില്ല.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പ്രപഞ്ച മാതൃകകൾ – ചുരുക്കത്തിൽ

പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പ്രപഞ്ച മാതൃകകളെ പറ്റി അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം. ഈ കുറിപ്പ്, ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിലെ വിവിധകാലങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വികസിച്ച പ്രപഞ്ച മാതൃകകൾ വളരെ ലഘുവായി പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്‌.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക