Home » പംക്തികൾ » കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ » ബ്ലാക് ഹോള്‍ – ഒക്ടോബര്‍ / 2

ബ്ലാക് ഹോള്‍ – ഒക്ടോബര്‍ / 2

“ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍”
ഡോ. വി. രാമന്‍ കുട്ടിയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍
2014 ഒക്ടോബര്‍ – 19

Black Hole_Raman Kutty_Oct_19

Check Also

ബ്ലാക് ഹോള്‍ – നവംബര്‍ / 1

“ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍” ഡോ. വി. രാമന്‍ കുട്ടിയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ 2014 നവംബര്‍ – 5  

Leave a Reply

%d bloggers like this: