സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിവേചന ഭാഷ

പ്രവീൺ പതിയിൽFacebookEmail കേൾക്കാം [su_note note_color="#f6eac6" text_color="#2c2b2d" radius="5"]എഴുതിയത് : പ്രവീൺ പതിയിൽ അവതരണം : ഡോ. സന്ധ്യാകുമാർ[/su_note] [su_dropcap style="flat" size="4"]സാ[/su_dropcap]ങ്കേതികവിദ്യയും അതിനോട് ചേർന്ന തൊഴിൽ രംഗങ്ങളും വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ അകലെയാണ്...

Close