ഫോറൻസിക് ഭാഷാശാസ്ത്രം : കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്തെ നൂതനശാസ്ത്രം

ശ്രുതി ടി എസ്ഫോറൻസിക് ഭാഷാശാസ്ത്രഗവേഷകഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം,കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സർവകലാശാലEmail [su_dropcap style="flat" size="4"]ഇ[/su_dropcap]രുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് ഫോറൻസിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്‌സ് അഥവാ ഫോറൻസിക് ഭാഷാശാസ്ത്രം. ഫോറൻസിക് ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്ന...

Close