പ്രഥമ കേരളശ്രീ പുരസ്കാരം എം പി പരമേശ്വരന് സമ്മാനിച്ചു

പ്രഥമ കേരളശ്രീ പുരസ്കാരം കേരളത്തിലെ ജനകീയ ശാസ്‌ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരിലൊരാളും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യകാരനുമായ എം പി പരമേശ്വരന് സമ്മാനിച്ചു.

സൃഷ്ടിവാദം എന്ന കപടശാസ്ത്രം

പ്രൊഫ.എ.ശിവശങ്കരൻശാസ്ത്രലേഖകൻ.. [su_note note_color="#efe8c9" text_color="#2c2b2d" radius="5"]ലൂക്ക ജീവപരിണാമം കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖന പരമ്പര. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രവും കപടശാസ്ത്രവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്[/su_note] [su_dropcap]ചാ[/su_dropcap]ചാൾസ് ഡാർവിൻ സ്പീഷീസുകളുടെ ഉൽപ്പത്തി' എന്ന...

Close