2021 ജൂലൈയിലെ ആകാശം

എൻ. സാനു

എന്‍. സാനു

മഴമേഘങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ലങ്കിൽ മനോഹരമായ ആകാശക്കാഴ്ചകളാണ് ജൂലൈയിലെ ആകാശത്ത് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചിങ്ങം മുതൽ ധനുവരെയുള്ള സൂര്യരാശികളെയും സപ്തര്‍ഷിമണ്ഡലം, അവ്വപുരുഷൻ, തെക്കൻ കുരിശ്, സെന്റാറസ് മുതലായ പ്രധാന താരാഗണങ്ങളെയും കാണാനാകും.

Skymap-2021-july.svg
2022 ജൂലൈയിലെ ആകാശമാപ്പ് | ഷാജി അരിക്കാട് എന്ന വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താവ് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത്,

ജൂലൈയിലെ സൗരരാശികള്‍

സന്ധ്യാകാശത്ത് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് പടിഞ്ഞാറുനിന്നും യഥാക്രമം ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു എന്നീ രാശികളെ ജൂലൈ മാസം നിരീക്ഷിക്കാം. നേരെ കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറായല്ല ഈ മാസങ്ങളില്‍ ക്രാന്തിപഥം കാണപ്പെടുന്നത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വടക്കു-പടിഞ്ഞാറുനിന്നും തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കും പുലര്‍ച്ചെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തെക്കു പടിഞ്ഞാറുനിന്നും വടക്കു കിഴക്കു ദിശയിലുമാണ് ഈ മാസം ക്രാന്തിപഥം കാണപ്പെടുക. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നക്ഷത്രമാപ്പിന്റെ സഹായത്താല്‍ ഇവയെ തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

ഖഗോളത്തിലൂടെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന പാതയാണ് ക്രാന്തി പഥം (ecliptic). ക്രാന്തി പഥത്തിനിരുവശത്തുമായി 18° വീതിയിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക നാടയാണ് രാശിചക്രം. രാശിചക്രത്തിലെ നക്ഷങ്ങളെ 12 താരാഗണങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ് ചിങ്ങം മുതല്‍ കര്‍ക്കിടകം വരെയുള്ള സൗരരാശികള്‍. ഇവയില്‍ നാലു രാശികളെയെങ്കിലും രാത്രിയില്‍ ഒരേ സമയത്ത് നിരീക്ഷിക്കാനാകും.

ചിങ്ങം (Leo)

Leo Constellation mlസന്ധ്യയ്ക്ക് ഏഴു മണിയോടെ പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിനു മുകളിൽ 30°യ്ക്കും 60°യ്ക്കും ഇടയിലായി ചിങ്ങം രാശി കാണാം. ചിങ്ങം രാശിയിലെ തിളക്കമേറിയ നക്ഷത്രമാണ് റെഗ്യുലസ് (Regulus | α Leonis). മറ്റൊരു പ്രധാന നക്ഷത്രമാണ് ദെനെബോല (β Leonis). ചിങ്ങത്തിന്റെ തലഭാഗത്തെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരു അരിവാൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ തലഭാഗത്തെ നാലു നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേര്‍ത്ത് ആയില്യം എന്ന ചാന്ദ്രഗണമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. റെഗ്യുലസും തൊട്ടടുത്ത്, തോൾ ഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രവും ചേര്‍ത്ത് മകം എന്ന ചാന്ദ്രഗണമായി പരിഗണിക്കുന്നു. (റഗ്യുലസിനെ മാത്രമായും മകം എന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട്). നടുവിലുള്ള സോസ്മ, ചോർട്ട് എന്നിവ ചേര്‍ന്ന് പൂരം എന്ന ചാന്ദ്രഗണം രൂപപ്പെചുന്നു. വാലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഉത്രം (Denebola).

കന്നി (Virgo)

ചിങ്ങത്തിനുമുകളിലായും, ശിരോച്ചത്തിൽ നിന്നും 20°– 30°തെക്കുപടിഞ്ഞാറായും ജൂലൈ മാസം സന്ധ്യക്ക് കന്നിരാശി കാണാപ്പെടുന്നു. ഈ രാശിയിലെ ഏറ്റവും പ്രകാശം കൂടിയ നക്ഷത്രം ചിത്ര (Spica)യാണ്. മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത് തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ചിത്ര.

തുലാം (Libra)

ജൂലൈ മാസത്തിൽ തലക്ക് മുകളിലായി, കന്നി രാശിക്കും വൃശ്ചികം രാശിക്കും ഇടയിലായാണ് തുലാം രാശിയുടെ സ്ഥാനം. തിളക്കം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഈ രാശിയിലുള്ളത്. അതിനാല്‍ മഴക്കാറുള്ളപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ പ്രയാസമാണ്.

വൃശ്ചികം (Scorpius)

ജൂലൈ മാസത്തിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് തലയ്ക്കുമുകളില്‍ അല്പം തെക്ക്-കിഴക്കായി വൃശ്ചികം രാശി കാണപ്പെടുന്നു. തേളിന്റെ ആകൃതി ഇതിന് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ നക്ഷത്രം തൃക്കേട്ടയാണ്. ഇതൊരു ചുവപ്പ് ഭീമന്‍ നക്ഷത്രമാണ്. തൃക്കേട്ട എന്ന ചാന്ദ്രഗണത്തില്‍ ഈ ചുവപ്പ് ഭീമന്‍ നക്ഷത്രത്തെയും ഇരുവശവുമുള്ള രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്താറുണ്ട്. വൃശ്ചികത്തിന്റെ തലഭാഗത്ത് കാണുന്ന അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് അനിഴം ചാന്ദ്രഗണം. തൃക്കേട്ടക്ക് താഴെ വാല്‍ ഭാഗം വരെ കാണുന്നത് മൂലം. മറ്റുസഹായമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന താരാഗണമാണ് വൃശ്ചികം. ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാം.

ധനു (Sagittarius)

Sagittarius Constellationജൂലൈ മാസത്തില്‍ രാത്രി 8 മണിയോടെ തെക്കു കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തില്‍ ധനു രാശി പൂര്‍ണമായും ഉദിച്ചുയരും. വില്ലിന്റെ(ധനുസ്സ്) ആകൃതി കണക്കാക്കുന്ന നക്ഷത്രരാശിയാണിത്. ആകാശ ഗംഗയുടെ കേന്ദ്രം ധനുരാശിയുടെ ഭാഗത്തായാണ് കാണുന്നത്. തിളക്കമേറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണിതിലുള്ളത്. അതിനാല്‍ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന നക്ഷത്രഗണമാണു ധനു. ഇതിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ പകുതി പൂരാടവും ബാക്കി ഉത്രാടവും ആണ്.

മറ്റു പ്രധാന നക്ഷത്രഗണങ്ങള്‍

സപ്തര്‍ഷിമണ്ഡലം (Ursa Major)

വടക്കേ ചക്രവാളത്തില്‍ ഈ സമയത്ത് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രധാന നക്ഷത്രഗണമാണ് സപ്തര്‍ഷിമണ്ഡലം. വടക്കന്‍ ചക്രവാളത്തിനുമുകളില്‍ ഏകദേശം 30°-50° മുകളിലായാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. ഒരു വലിയ സ്പൂണിന്റെ ആകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന തിളക്കമുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹമാണിത്. വലിയ കരടി എന്നും ഇതിനു പേരുണ്ട്.

സപ്തര്‍ഷിമണ്ഡലത്തിലെ ഏഴു പ്രധാന നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വസിഷ്ഠൻ (Dubhe), അംഗിരസ് (Merak), അത്രി (Phecda), പുലസ്ത്യൻ (Megrez), പുലഹൻ (Alioth), ക്രതു (Mizar), മരീചി (Alkaid) എന്നിങ്ങനെയാണ് പേര്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വാലറ്റത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ്‌ മരീചി. ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതും വസിഷ്ഠൻ എന്ന നക്ഷത്രത്തിനോട് വളരെയടുത്ത് മങ്ങി കാണപ്പെടുന്നതുമായ നക്ഷത്രമാണ്‌ അരുന്ധതി. സപ്തർഷികളിലെ വാലറ്റത്തെ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വക്രരേഖ നീട്ടിയാൽ അത് ചോതിയിലും തുടര്‍ന്ന് ചിത്രയിലുമെത്തും.അവ്വപുരുഷന്‍ (Bootes)

തലയ്ക്കുമുകളില്‍, ഖഗോള മദ്ധ്യരേഖയ്ക്ക് അല്പം വടക്ക് ,ചിത്രയ്ക്കും അല്പം വടക്ക് മാറി, അവ്വപുരുഷന്‍ എന്ന നക്ഷത്രഗണം കാണാം. ഇതിലെ തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ചോതി (Arcturus). ഇളം ചുവപ്പ് നിറമാണിതിന്. ചിത്രയ്ക്കും വടക്കുഭാഗത്തായാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം.

മറ്റുള്ളവ

ജൂൺമാസം തെക്കൻ ചക്രവാളത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ

ദക്ഷിണ ആകാശത്ത് തെക്കന്‍ ചക്രവാളത്തിന് മുകളിലായി ആറ് പ്രഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രഭയേറിയ രണ്ടെണ്ണം, കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി കാണുന്നത് മഹിഷാസുരൻ (Centaurus) നക്ഷത്രഗണത്തിലെ ആല്‍ഫാ സെന്റോറിയും (Alpha Centauri/Rigil Kentaurus) ബീറ്റാ സെന്റോറി (Beta Centauri/Hadar)യുമാണ്. മറ്റുള്ള നാല് നക്ഷത്രങ്ങള്‍, ഡൈമണ്‍ ആകൃതിയില്‍ കാണുന്നത് ത്രിശങ്കു അഥവ തെക്കന്‍ കുരിശും (Crux).

വടക്കു-കിഴക്ക് ചക്രവാളത്തിന് മുകളിലായി കാണുന്ന പ്രഭയുള്ള നക്ഷത്രമാണ് അഭിജിത് (Vega). ലൈറ (Lyra) നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

ഗ്രഹങ്ങള്‍

നമുക്കു നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളാണു ബുധൻ. ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി എന്നിവ. ഈ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപൂര്‍വ്വമായാണ്. ഈ മാസം സന്ധ്യയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളത്തിനു മുകളിലായി ശുക്രനെ കാണാം. രാത്രി എട്ടരയോടെ ശനിയും ഒമ്പതരയോടെ വ്യാഴവും ഉദിച്ചുയയരും.

ശുക്രന്‍ (Venus)

Venus-real colorവളരെ വേഗം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ഖഗോള വസ്തുവാണ് ശുക്രന്‍. മലയാളികള്‍ വെള്ളിനക്ഷത്രം എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ ഗ്രഹത്തെയാണ്. 2021 ജൂലൈമാസം സൂര്യാസ്തമനത്തോടെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് ചക്രവാളത്തിനു മുകളിൽ (അല്പം വടക്കുമാറി) ദൃശ്യമാകുന്ന തിളക്കമാര്‍ന്ന ആകാശ വസ്തുവാണ് ശുക്രൻ. നല്ല പ്രഭയുള്ളതിനാൽ, മറ്റ് ആകാശ ഗോളങ്ങള്‍ ദൃശ്യമാകുന്നതിനും വളരെ മുമ്പേതന്നെ നമുക്ക് വ്യാഴത്തെ കാണാന്‍ കഴിയും. മാസാദ്യം കർക്കിടകം രാശിയിലായിരിക്കുന്ന ശുക്രൻ പിന്നീട് ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.

ആകാശത്തിൽ തിളക്കമുള്ള വസ്തുവായി കാണപ്പെടൂന്നതിനാൽ ശുക്രൻ പലപ്പോഴും പറക്കുംതളികയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. 1969ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിണ്ടന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടർ ഒരു പറക്കുംതളികയെ കണ്ടതായി പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നീട് നടത്തിയ വിശകലനങ്ങളിൽ അത് ഈ ഗ്രഹത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മറ്റു പലരും ശുക്രനെ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴം (Jupiter)

വ്യാഴംരാത്രി 9:30-ഓടുകൂടി കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ (അല്പം തെക്കായി) വ്യാഴം ഉദിച്ചുയരും. കുംഭം രാശിയിലായാണ് ഈ മാസം വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ചെറിയ ദൂരദര്‍ശിനിയില്‍ കൂടി നോക്കിയാല്‍ പോലും വ്യാഴത്തിന്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കാണാന്‍ സാധിക്കും. വ്യാഴം 12 വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ക്രാന്തിവൃത്തത്തിലൂടെ ഒരു പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം വ്യാഴം മീനം രാശിയിലായിരിക്കും.

ശനി (Saturn)

രാത്രി 8:30-ഓടുകൂടി കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ (അല്പം തെക്കായി) ശനി ഉദിച്ചുയരും. മകരം രാശിയിലാണ് സ്ഥാനം. രാത്രി 10 മണിയോടെ നോക്കിയാൽ വ്യാഴത്തിനു മുകളിലായി തിളക്കത്തോടെ കാണുന്ന ശനിയെ കാണാം. ആ ഭാഗത്ത് ഇവയല്ലാതെ തിളക്കമേറിയ വസ്തുക്കൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ശനിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ശനിയുടെ പരിക്രമണകാലം 29.46 വര്‍ഷമാണ്.

ചൊവ്വ (Mars)

ചിങ്ങം രാശിയിലാണ് ഈ മാസം ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം. സൂര്യന്റെ സമീപ്യം മൂലം, ശക്തമായ സൂര്യപ്രഭയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. 2022 ഫെബ്രുവരിയോടെ പുലർച്ചെ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ദൃശ്യമായി തുടങ്ങും.

ബുധൻ (Mercury)

ബുധൻ ഈ മാസം തുടക്കത്തിൽ ഇടവം രാശിയിലാണ് ബുധൻ ഉണ്ടാവുക, പിന്നീട് മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. പുലര്‍ച്ചെ 5 മണിയോടെ ഉദിച്ചുയരും. മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതികളിൽ ദൃശ്യമാകുമെങ്കിലും പിന്നീട്  സൂര്യസമീപത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ ബുധനെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പ്രയാസമാകും.


കുറിപ്പ്

  • ചിത്രങ്ങള്‍ തോതനുസരിച്ചുള്ളവയല്ല. പ്രത്യേകം കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറായ സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ലേഖകൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
  • ജൂൺ 15 മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ സന്ധ്യകഴി‍ഞ്ഞ് 7.30, പുലര്‍ച്ചെ 5.00 എന്നീ സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാണ് വിവരണം, ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply