കുഞ്ഞുവായന

kunjuvayan

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായനക്ക് രസകരവും പ്രയോജനകരവുമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുക.അതിന്റെ അക്കാദമികമായ സാദ്ധ്യതകള്‍ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് കുഞ്ഞുവായന.

കുട്ടികളില്‍ വായനാ ശീലം വളര്‍ത്തുക, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക, ബാലസാഹിത്യത്തിന് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നവായണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമായ രാജേഷ് എസ്. വള്ളിക്കോടിന്റെ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ  ഉദ്ദേശം.

നമ്മുടെ കുരുന്നുകള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടത്താവുന്ന അനവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുന്നു. ബ്ലോഗ് വായിക്കുവാന്‍ താഴെയുള്ള ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക…

കുഞ്ഞുവായന

Check Also

മാംസാഹാരം – ഭാരതീയപാരമ്പര്യത്തിലും ആധുനിക ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിലും

പരമ്പരാഗത മാദ്ധ്യമങ്ങളും നവമാദ്ധ്യമങ്ങളും മാംസാഹാരത്തിനെതിരേ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന മുറിവൈദ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറയുകയാണ്. പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതിക്കാർ, പൈതൃകശാസ്ത്രപ്രചാരകർ, വൈദികഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ, പ്രകൃതിജീവനപ്രചാരകർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ  …

Leave a Reply

%d bloggers like this: